Program

Här finns länk till årets föreläsarbilder:

http://www.barnneuropsyk.net/utbildningsdagar/

 

Måndag 9 mars

09:00-10:00  Registrering med kaffe

10:00-10:15   MaiBritt Giacobini Välkomsttal

10:15-11:15   Ing-Marie Wieselgren – Psykisk ohälsa hos ungdomar idag; samhället och individen

11:15-12:00   Sebastian Lundström – Autism: prevalensförändringar, diagnosglidning och samexisterande tillstånd

12:00-13:30   LUNCH

12:00-13:30   ÅRSMÖTE BNPS med lunch

13:30-14:15   Kristina Bähr – Ska vi utreda elever eller skolmiljön först?

14:15-15:00   Kyriako Kosidou – Epidemiologi, ökar autism och ADHD?

15:00-15:30   KAFFE

15:30-16:00   Lotta Skoglund – Finns det risker att behandla eller avstå behandling med centralstimulantia

16:00-17:00   Paneldiskussion

Moderator: MaiBritt Giacobini, Lotta Borg Skoglund

Paneldeltagare: Kristina Bähr, Ing-Marie Wieselgren, Svenny Kopp

19:00             Konferensmiddag på Nobel Prize Museum

 

 

Tisdag 10 mars

09:00-10:30   Helen Minnis – Tidigt trauma, diagnostik, arv och miljö

10:30-11:00   KAFFE

11:00-11:45   Gudrun Nygren – Små barn, stora möjligheter – tidig diagnos och insatser, möjligheter och utmaningar

11:45-12:30   Sofia Pålsson – Smärtproblematik och NPF

12:30-13:30    LUNCH

13:30-14:15   Disputationer

                       Gill Nilsson – Febrile seizures and associated neurodevelopmental disorders

                       Maria Fridh – Social utsatthet

                       Ulrika Wester – Intellectual Disability and coexisting Autism and ADHD in Down syndrome – a population-based study

14:15-15:00   Predrag Petrovic – Miljömässiga sårbarhetsfaktorer, sömn, dataspel

15:00-15:30     KAFFE

15:30-16:15   Svenny Kopp – Flickor och kvinnor

16:15                Avslutande ord

 

Här finns länk till årets föreläsarbilder:

http://www.barnneuropsyk.net/utbildningsdagar/

 

Kontakt

Akademikonferens
018-67 10 03
bnps2020@akademikonferens.se

Viktiga datum!

Early bird registrering förlängd t.o.m. 9 februari 2020

Arrangeras av